Financování

Níže naleznete podmínky a postup pro financování bytů.

1. podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní

 • podepisuje budoucí prodávající a budoucí kupující
 • předmět budoucího prodeje se vymezuje podle projektu (byt označený v projektu XY jako byt č. 01);
 • předmět budoucího prodeje se vymezuje dále pomocí příloh, a to karta bytu soupis standardů (jaké tam jsou zdi, okna, dveře, WC + umyvadlo, sprchový kout/vana, atd )
 • závazek budoucího kupujícího v daných momentech hradit kupní cenu
  • do 15 dnů od podpisu 25 % z kupní ceny;
  • po vymezení rozestavěných jednotek v KN 40 % z kupní ceny;
  • po předložení kolaudačního rozhodnutí 35 % kupní ceny;
 • závazek stran uzavřít kupní smlouvu, a to za splnění následujících podmínek:
  • úhrada 100 % zálohy na kupní cenu;
  • předložení kolaudačního rozhodnutí;
  • předložení LV, z nějž je patrné, že jednotka je vymezená jako dokončený byt (příp. jiný způsob využití)

2. podpis kupní smlouvy

 • zálohy na kupní cenu se započítávají na kupní cenu jako takovou;

 • podává se návrh na vklad vlastnického práva;

 • po provedení vkladu VP se předává nemovitost;

Domluvte si schůzku

Zavolejte nebo napište a obratem se s vámi spojíme. Zodpovíme vám všechny dotazy a provedeme prohlídkou bytu.